Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Το σημερινό κυρίαρχο σύστημα παραγωγής – εμπορίας/διανομής τροφίμων (και των υπόλοιπων αγροτικών προϊόντων)  είναι απαράδεκτο, γιατί καθορίζεται από τα συμφέροντα μιάς φούχτας μεγάλων εταιρειών (κυρίως παραγωγής εφοδίων, μεταποιητικών και εμπορίου-διανομής), που αποσκοπούν στο δικό τους κέρδος και όχι στην εξυπηρέτηση των πραγματικών ανθρώπινων αναγκών. Συνδέεται άρρηκτα με το συνολικό κυρίαρχο κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που προωθεί την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη διόγκωση των αστικών κέντρων, που  κρατά απομονωμένους τους παραγωγούς από τους καταναλωτές, (καταδυναστεύοντας και τους μέν και τους δε), ελέγχει σχεδόν ολοκληρωτικά πολιτικές ηγεσίες και επιστημονική κοινότητα, ελέγχει τις καταναλωτικές συνήθειες μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και επιβάλει ως μονόδρομο αυτό το πρότυπο αγροτικής «ανάπτυξης» που είναι στην πραγματικότητα καταστροφικό. Είναι καταστροφικό γιατί: