Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

Το ιστολόγιο του Γιώργου Βλοντάκη

        Το ιστολόγιο αυτό περιλαμβάνει προς το παρόν λίγα παλαιότερα κείμενα του Γ. Βλοντάκη (κυρίως περιβαλλοντικού και πολιτικού περιεχομένου). Θα ενημερώνεται -σε άτακτα χρονικά διαστήματα λόγω φόρτου εργασίας- με νέα κείμενα ή σύντομα σχόλια για την επικαιρότητα.